Պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոն

 Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը

 2020-2021 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2019-2020 ուսումնական տարվա հաշվետվություն 

2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի հաշվետվություն


Առարկայական նկարագրերըԲակալավրիատ


Մագիստրատուրա 


 
Քոլեջ