Քրեական դատավարության ամբիոն

 

Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը

2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2019-2020 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2019-2020 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը


Առարկայական նկարագրերը

Բակալավրիատ 

 
Մագիստրատուրա 
 

Քոլեջ