Քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոն

 

Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը

2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը


   Առարկայական նկարագրերը

Բակալավրիատ


Մագիստրատուրա 

Քոլեջ