«Օրենքի պատվար» գիտամեթոդական ամսագիր

 

«Օրենքի պատվար» գիտամեթոդական ամսագիր – ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, գլխավոր խմբագիր ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ, ի.գ.թ. Տիգրան Եսայան, հեռ. 010-77-15-24:

«Օրենքի պատվար» գիտամեթոդական ամսագիրը հիմնադրվել է ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պետի 2016 թվականի մարտի 25-ի թիվ 137-Ա հրամանով: Ամսագրում հրատարակվում են իրավագիտության ոլորտին վերաբերող գիտական հոդվածներ՝ եռալեզու (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն):

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ «ՕՐԵՆՔԻ ՊԱՏՎԱՐ» ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳՐԻ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ


 Ամսագրի տասնմեկերորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․

Օրենքի պատվար N011

 

 

 

Ամսագրի տասերորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․

Օրենքի պատվար N010

Ամսագիր իններորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․

Օրենքի պատվար N09

Ամսագրի ութերորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․ 
Օրենքի պատվար N08

Ամսագրի յոթերորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․ 
Օրենքի պատվար N07

 

Ամսագրի վեցերորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․ 
Օրենքի պատվար N06

 

Ամսագրի հինգերորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․ 
Օրենքի պատվար N05

Ամսագրի չորրորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․ 
Օրենքի պատվար N04

Ամսագրի երրորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․ 
Օրենքի պատվար N03

 

Ամսագրի երկրորդ համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․
Օրենքի պատվար N02

 

   

Ամսագրի առաջին համարը կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․ 
Օրենքի պատվար N01