Հասարակագիտական առարկաների և հոգեբանության ամբիոն

Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը

2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը

 


Առարկայական նկարագրերը