Մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության ամբիոն

Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը

 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

 2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը


Առարկայական նկարագրերը