Վարչական իրավունքի և ոստիկանության վարչական գործունեության ամբիոն

 


Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը 

2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2020-2021 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը 

 

   Առարկայական նկարագրերըԲակալավրիատՔոլեջ