Խորհուրդներ

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Կրթահամալիրի խորհրդի աշխատակարգ


 

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Գիտական խորհրդի կանոնակարգը


 

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Մեթոդական խորհրդի կանոնադրությունը