Ժամանակացույցեր

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԵՐ

2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար) 

1-ին կուրս

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս 


Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի) 

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս 


Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 1-ին կուրս 

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

 5-րդ կուրս 

Մագիստրատուրա

Առկա 1-ին կուրս

Հեռակա 1-ին կուրս

Հեռակա 2-րդ կուրս

Հեռակա 3-րդ կուրս

 ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ

 

 


 

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Եռամսյա 1-ին դասակ

Եռամսյա 2-րդ դասակ