Ժամանակացույցեր

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԵՐ

2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար) 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս 


Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի)

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս 


Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

 5-րդ կուրս 


Մագիստրատուրա

Հեռակա 2-րդ կուրս

 

 


 

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ