Ընդունելություն-մրցույթի ստուգման արդյունքներ

Թեստավորման գնահատման  կարգ

Թեստավորման բողոքարկման կարգ

ՈՒժային վարժությունների գնահատման աղյուսակներ

 

 Մասնագիտական պիտանելիության համապատասխանության համալիր ստուգում (թեստավորում)

12.02.24թ, 1-4 խմբեր

13.02.24թ, 5-8 խմբեր

14.02.24թ, 9-12 խմբեր

15.02.24թ, 13-14 խմբեր


ֆիզիկական պատրաստականության ստուգում

19-20.02.24թ, 1-5 խմբեր

21-22.02.24թ, 6-10 խմբեր

Հարցազրույց

04.03.24թ, 

05.03.24թ.

06.03.24թ.

07.03.24թ.