Ընդունելություն-մրցույթի ստուգման արդյունքներ

Թեստավորման գնահատման  կարգ

Թեստավորման բողոքարկման կարգ

 

Մասնագիտական պիտանելիության համապատասխանության համալիր ստուգում (թեստավորում)

 

06․06․22, 1-4 խմբեր

07․06․22, 5-8 խմբեր 

08․06․22, 9-12 խմբեր 

09․06․22, 13-16 խմբեր 

10․06․22, 17-20 խմբեր 

13․06․22, 21-24 խմբեր 

14․06․22, 25-28 խմբեր 

15․06․22, 29-32 խմբեր

16.06.22, 33-34 խմբեր


Ֆիզիկական պատրաստականության ստուգում


 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ֆիզիկական պատրաստականության ստուգման արդյունքում դրական գնահատականներ ստացած դիմորդները

հուլիսի 01-ից մինչև հուլիսի 3-ը ներառյալ,  առավոտյան ժամը 900-ից մինչև երեկոյան ժամը 10․00

պետք է ներկայանան ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր՝ ստանալու ստուգման թերթիկները,

որտեղ նշված կլինի հարցազրույցին ներկայանալու օրն ու ժամը:20-21.06.22, 1-5 խմբեր

22-23.06.22, 6-10 խմբեր 

24-25.06.22, 11-15 խմբեր 

24-25.06.22, 16-20, 27 խմբեր
 

ուժային վարժությունների գնահատման աղյուսակներ

 


Հարցազրույց