Ընդունելություն-մրցույթի ստուգման արդյունքներ

Թեստավորման գնահատման  կարգ

Թեստավորման բողոքարկման կարգ

 

Մասնագիտական պիտանելիության համապատասխանության համալիր ստուգում (թեստավորում)

 


 

Ֆիզիկական պատրաստականության ստուգում

ուժային վարժությունների գնահատման աղյուսակներ

 


Հարցազրույց