Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

Ֆակուլտետի մասին

Ֆակուլտետի խորհրդի կանոնակարգը

Ֆակուլտետի կանոնադրությունը