ՔՐԵԱԿԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնագիտական պիտանելիության համապատասխանության համալիր ստուգում (թեստավորում)

11.03.24թ,

12.03.24թ,

13.03.24թ,

14.03.24թ

15.03.24թ

18.03.24թ


 

ֆիզիկական պատրաստականության ստուգում

22.03.24թ․

26.03.24թ․

28.03.24թ․

02.04.24թ․


Հարցազրույց

03.04.24թ․

04.04.24թ․

05.04.24թ.

08.04.24թ.

09.04.24թ.

10.04.24թ․

11.04.24թ

12.04.24թ

15.04.24թ.

16.04.24թ.