Ոստիկանության տակտիկական պատրաստականության ամբիոն

Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը

2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը


Առարկայական նկարագրերը

Բակալավրիատ

 

 

 

Քոլեջ