Դասացուցակներ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար) 

1-ին կուրս

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

 4-րդ կուրս  

Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի) 

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս 

4-րդ կուրս


Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 1-ին կուրս

 2-րդ կուրս

 3-րդ կուրս

 4-րդ կուրս

 5-րդ կուրս


Մագիստրատուրա 

 2-րդ կուրս

Հեռակա 1-ին կուրս

Հեռակա 2-րդ կուրս

 


 

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

 


 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

Եռամսյա 2-րդ դասակ 

Հատուկ կանոնադրական (27․01-30․01․2021)

«Պարեկ» 1-ին,  2-րդ դասակներ 

«Պարեկ» 3-րդ,  4-րդ դասակներ

«Պարեկ» 5-րդ, 6-րդ դասակներ

«Պարեկ» 7-րդ, 8-րդ դասակներ

«Պարեկ» 9-րդ, 10-րդ դասակներ

«Պարեկ» 11-րդ, 12-րդ դասակներ

«Պարեկ» 13-րդ, 14-րդ դասակներ

«Պարեկ» 15-րդ, 16-րդ դասակներ

«Պարեկ» 17-րդ, 18-րդ դասակներ

«Պարեկ» 19-րդ, 20-րդ դասակներ

«Պարեկ» 21-րդ,  22-րդ դասակներ

«Պարեկ» 23-րդ,  24-րդ դասակներ 

 

  


 

  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Անչափահ․գործ․ տեսուչ (12․01-05․02․2021)

Եռամսյա հատուկ փուլ (14․01-15․02․2021)

Օպեր գծով տեղակալներ (18․01-10․02․2021)