Դասացուցակներ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար)

1-ին կուրս

 2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս


Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի) 

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս


Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 1-ին կուրս

 2-րդ կուրս

 3-րդ կուրս

 4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

 

 

Մագիստրատուրա 

Առկա 2-րդ կուրս

Հեռակա 1-ին կուրս

Հեռակա 2-րդ կուրս

   

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

 


 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պարեկ 1-ին, 2-րդ դասակներ

Պարեկ 3-րդ, 4-րդ դասակներ

Պարեկ 5-րդ, 6-րդ դասակներ

Պարեկ 7-րդ, 8-րդ դասակներ

Պարեկ 9-րդ, 10-րդ դասակներ

Պարեկ 11-րդ, 12-րդ դասակներ

Պարեկ 13-րդ, 14-րդ դասակներ

Պարեկ 15-րդ, 16-րդ դասակներ

Պարեկ 17-րդ, 18-րդ դասակներ

Պարեկ 19-րդ, 20-րդ դասակներ

Դասացուցակում նշված վայրերի պարզաբանում

Եռամսյա 1-ին դասակ (12․09-05․12․2022)

 

 

 


 

 
  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ    

 Հակակոռուպցիոն  (05.09-29.09.2022)

Եռամսյա՝ նախնական փուլ 1-ին խումբ (05.09-01.11.2022)

Եռամսյա` նախնական փուլ  2-րդ խումբ (05.09-01.11.2022)

ՊԾ վարչական բաժանմունք  (15.09-14.10.2022)

ՊԾ հերթապահ ծառայություն (15.09-14.10.2022)