Դասացուցակներ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար)

1-ին կուրս

 2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

 


Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի) 

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

 


Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 1-ին կուրս

 2-րդ կուրս

 3-րդ կուրս

 4-րդ կուրս

 

  

Մագիստրատուրա 

Հեռակա 1-ին կուրս

Հեռակա 2-րդ կուրս

   

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

 


 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

 

 

 
  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Օպեր․ և տեսչ․գործ իր․ոստ․ծառայող  (06.02-10.02.2023)