Դասացուցակներ

 

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար)

1-ին կուրս

 2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

 


Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի) 

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրսՀեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 1-ին կուրս

 2-րդ կուրս

 3-րդ կուրս

 4-րդ կուրս

 

  

Մագիստրատուրա 

Հեռակա 1-ին կուրս

Հեռակա 2-րդ կուրս

   

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

 


 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Պարեկ` 1-ին, 2-րդ դասակներ

Պարեկ՝ 3-րդ, 4-րդ դասակներ

Պարեկ՝ 5-րդ, 6-րդ դասակներ

Պարեկ՝ 7-րդ, 8-րդ դասակներ

Պարեկ՝ 9-րդ, 10-րդ դասակներ

Պարեկ՝ 11-րդ, 12-րդ դասակներ

Պարեկ՝ 13-րդ, 14-րդ դասակներ

Պարեկ՝ 15-րդ, 16-րդ դասակներ

Պարեկ՝ 17-րդ, 18-րդ դասակներ

Դասացուցակում նշված վայրեր

 

 
  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՊԾ ղեկավար կազմ (02.05-03.07.2023) 

Եռամսյա՝ հատուկ փուլ՝ 1-ին խումբ  (15.05-13.06.2023)

Եռամսյա՝ հատուկ փուլ՝ 2-րդ խումբ (15.05-13.06.2023)

Հակակոռուպցիոն (24.05-16.06.2023)