Դասացուցակներ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար) 

1-ին կուրս

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի) 

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս  


Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 1-ին կուրս

 2-րդ կուրս

 3-րդ կուրս

 4-րդ կուրս

 


Մագիստրատուրա 

Հեռակա 1-ին կուրս

Հեռակա 2-րդ կուրս

 


 

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

 


 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

Եռամսյա 3-րդ դասակ (29․03-16․06․2021)

Կրտսեր խմբի վերապատրաստում (22.03-21.04.2021)

Հատուկ կանոնադրական (21․04-23․04․2021)

«Պարեկ» 1-ին,  2-րդ դասակներ 

«Պարեկ» 3-րդ,  4-րդ դասակներ

«Պարեկ» 5-րդ, 6-րդ դասակներ

«Պարեկ» 7-րդ, 8-րդ դասակներ

«Պարեկ» 9-րդ, 10-րդ դասակներ

«Պարեկ» 11-րդ, 12-րդ դասակներ

«Պարեկ» 13-րդ, 14-րդ դասակներ

«Պարեկ» 15-րդ, 16-րդ դասակներ

«Պարեկ» 17-րդ, 18-րդ դասակներ

«Պարեկ» 19-րդ, 20-րդ դասակներ

«Պարեկ» 21-րդ,  22-րդ դասակներ

«Պարեկ» 23-րդ,  24-րդ դասակներ 

Դասացուցակում նշված վայրեր 

  
  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

Եռամսյա` հատուկ փուլ 1-ին, 2-րդ խմբեր  (15.04-14.05.2021)

Եռամսյա` հատուկ փուլ 3-րդ խումբ (15.04-14.05.2021)

ԱՎՎ  ծառայողներ (14.04-23.04.2021)

Երկամսյա (15.03-07.05.2021)