Դասացուցակներ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար)

1-ին կուրս

 2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի) 

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս

4-րդ կուրսՀեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 1-ին կուրս

 2-րդ կուրս

 3-րդ կուրս

 4-րդ կուրս

 5-րդ կուրս

 

Մագիստրատուրա 

Առկա 1-ին կուրս

Հեռակա 1-ին կուրս

Հեռակա 2-րդ կուրս


 

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ

 


 

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

 


 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

Պարեկ 1-ին,  2-րդ դասակ

Պարեկ 3-րդ, 4-րդ դասակ

Պարեկ 5-րդ, 6-րդ դասակ

Պարեկ 7-րդ, 8-րդ դասակ

 Պարեկ 9-րդ, 10-րդ դասակ

 Պարեկ 11-րդ, 12-րդ դասակ

 Պարեկ 13-րդ, 14-րդ դասակ

Պարեկ 15-րդ, 16-րդ դասակ

Պարեկ 17-րդ, 18-րդ դասակ

Պարեկ 19-րդ,  20-րդ դասակ

Դասացուցակում նշված վայրեր

Եռամսյա 3-րդ դասակ


 
  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

Պարեկային ծառայության հերթապահ ծառայություն (07.12.21.-07.02.2022)

Եռամսյան նախնական փուլ 1-ին խումբ (17.01-18.04.2022)

Եռամսյան նախնական փուլ 2-րդ խումբ (17.01-18.04.2022)