Դասացուցակներ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար) 

1-ին կուրս

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս 

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի) 

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս 

 

Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

4-րդ կուրս

 

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

Հեռակա 1-ին կուրս

Հեռակա 2-րդ կուրս

 

 


 

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

 


 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 


 

  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ