Մագիստրատուրայի բաժանմունք

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ


 

Մագիստրատուրայի բաժանմունքի մասին

Մագիստրատուրայի բաժանմունքի  կանոնադրությունը