Վիզայի աջակցություն

Վիզայի վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` այցելելով Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարարության կայքէջ հետևյալ հղումով` http://www.mfa.am/en/visa: ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր դիմորդների ընդունելության դեպքում կրթահամալիրի Միջազգային համագործակցության և ՏՏ ներդրման բաժինը կաջակցի Հայաստան մուտքի և կացության քարտի ձևակերպման հարցում: