Գրանցում

6-րդ ամենամյա միջազգային գիտագործնական համաժողով «Կոռուպցիայի հակազդման քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեաբանական հիմնախնդիրները» թեմայով - 2020 թ. հունիսի 2