Ակադեմիայի մասին

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի պատմությունը

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի խորհրդի կանոնակարգը

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի կանոնադրությունը

Ակադեմիայի կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերը