Միջազգային համագործակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բաժին

 Միջազգային համագործակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման բաժին


 

 

Կանոնադրությունը 

2018թ. հաշվետվությունը

2019թ. հաշվետվությունը

Հիմնական կազմը