Կոնտակտներ

 • ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի հերթապահ մաս
  Հեռ․՝ +374 10 778022
 • Ակադեմիա
  Հեռ․՝ +374 10 770981
 • Քոլեջ
  Հեռ․՝ +374 10 772045
 • Ուսումնական կենտրոն
  Հեռ․՝ +374 10 772046
 • Կադրերի և ԱՀՏԱ բաժին
  Հեռ․՝ +374 10 778033
 • Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և վերահսկման բաժին
  Հեռ․՝ +374 10 770879
 • Միջազգային համագործակցության և ՏՏ ներդրման բաժին
  Հեռ․՝ +374 10 772047

Ուղղել Հարց

Բոլոր դաշտերի ամբողջական և ճիշտ լրացումը պարտադիր է:
Նախապես ստուգե՛ք, Ձեր հարցի պատասխանը կարող է ներկայացված լինել Հաճախ տրվող հարցեր բաժնում
Ձեր անունը
պարտադիր դաշտ
Ձեր էլ. փոստի հասցեն
պարտադիր դաշտՍխալ էլ. հասցե
Հասցե
պարտադիր դաշտ
Հեռախոսահամար
պարտադիր դաշտ
Հարց
պարտադիր դաշտ