Քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոն

Ամբիոնի մասին

 Ամբիոնի կանոնադրությունը

 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

 2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը

 


    Առարկայական նկարագրերը