Քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոն

Ամբիոնի մասին

 Ամբիոնի կանոնադրությունը

 2020-2021 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2020-2021 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը

 


    Առարկայական նկարագրերը

   

    Բակալավրիատ 


Հեռակա ուսուցում 


 Քոլեջ