Քրեական դատավարության ամբիոն

 

Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը

2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2019-2020 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2019-2020 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը


Առարկայական նկարագրերը

 


Բակալավրիատ 

 


Մագիստրատուրա 
 

Ասպիրանտուրա
 Քոլեջ