Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության և քրեագիտության ամբիոն

 

Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը

2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը


 Առարկայական նկարագրերը

Բակալավրիատ

 

 

Մագիստրատուրա 

 

Քոլեջ