Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության և քրեագիտության ամբիոն

 

Ամբիոնի մասին 

Ամբիոնի կանոնադրությունը

2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2020-2021 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2020-2021 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի հաշվետվություն 


 


 Առարկայական նկարագրերը

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա 


Քոլեջ