Վերադառնալ
08.05.2020

Հանցագործությունների բացահայտման և քննության հիմնահարցերի հետազոտման գիտական խմբակի նիստեր

Հանցագործությունների բացահայտման և քննության հիմնահարցերի հետազոտման գիտական խմբակի նիստեր

2020 թվականի ապրիլի 23-ին և մայիսի 8-ին «Zoom» հավելվածի միջոցով անցկացվեցին ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի քրեական դատավարության ու ՕՀԳ և քրեագիտության ամբիոններին կից գործող հանցագործությունների բացահայտման և քննության հիմնահարցերի հետազոտության գիտական խմբակի հերթական նիստերը։

Առաջին նիստն անցկացրեց քրեական դատավարության ամբիոնի ավագ դասախոս, ոստիկանության կապիտան Ա.Ղազարյանը։ «Հետաքննության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարու­թյունում» վերտա­ռությամբ գիտական զեկույցով ներկայացան իրավագիտության ֆակուլտետի վճարովի ուսուցման 3-րդ կուրսի սովորողներ Ս.Հակոբյանը և Ա.Այվազյանը։

Հաջորդ նիստն անցկացրեց քրեական դատավարության ամբիոնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Ա.Հովհաննիսյանը։ Իրավագիտության ֆակուլտետի առկա անվճար ուսուցման 3-րդ կուրսի սովորող Լիլյա Հովակիմյանը ներկայացրեց «Դատախազական հսկողությունը և գերատեսչական վերահսկողությունը ՕՀԳ նկատմամբ» վերտա­ռությամբ գիտական զեկույցը:

Նիստերին մասնակ­ցում էին գիտական  խմբակի անդամները և վճարովի  ուսուցման կուրսերի սովորողներ: Զեկույցների ավարտին սովորողները բանախոսներին ուղղեցին հարցեր և ստացան իրենց հուզող հարցերի հիմնավորված պատասխանները: