Նորություններ

Վերադառնալ
20.05.2019

Անցկացվեց գիտական խմբակի հերթական նիստը

Անցկացվեց գիտական խմբակի հերթական նիստը

2019 թվականի մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ոստիկանության կրթա­համա­լիրի ա­կադեմիայի պետության և իրավունքի տեսու­թյան և սահ­մանադրական իրավունքի ու վարչական իրավունքի և ոս­տի­կա­նու­թյան վարչական գոր­ծունեության ամբիոններին կից գործող պետաիրավական ա­ռար­կա­ների գիտական խմբակի 2018-2019 ուստարվա հինգերորդ նիստը:

Նիստին ներկա էին կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆա­կուլ­տետի պետ, ի­րավաբանական գիտությունների թեկնածու, ոստիկանության փոխգնդապետ Ռ. Մարանդյանը, ակադեմիայի պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի անձնակազմը և գիտական աշխատանքների բաժնի ներկայացուցիչը։

Գիտական խմբակի նիստի թեման էր՝ Իրավունքի դերը անցումային հասարակությունում:

Նշված թե­մայով գիտական զեկույցով հանդես եկավ ՀՀ ոստիկանության կրթա­համա­լիրի ա­կադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի սովորող Ս. Մկրտչյանը: Նա լու­սա­բա­նեց իրավունքի արժեքը և դրա դերը անցումային  հասարակությունում, դրանց դրսևորման և իրացման, հասարակության նորմատիվ կարգավորման համակարգում սոցիալական այլ կարգավորիչների հետ իրավունքի փոխազդեցության առանձնահատկությունները:

Գիտական նյութի ներկայացումից հետո տեղի ունեցավ քննարկում։