Վերադառնալ
02.11.2020

Կայացավ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի Հայոց լեզու /թելադրություն/ առարկայի անդրանիկ քննությունը /թարմացված/

Կայացավ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի  Հայոց լեզու /թելադրություն/ առարկայի անդրանիկ քննությունը /թարմացված/

2020 թվականի նոյեմբերի 2-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով նախնական և միջին մասնագիտական կրթությամբ 63 դիմորդի   «Հայոց լեզու» առարկայի ընդունելության քննությունը, որի արդյունքում հաջորդ փուլ անցան 22 դիմորդ:

 

«Հայոց լեզու» առարկայի քննության արդյունքները։

Թարմացված՝

«Հայոց պատմություն» 04.11.20թ

Ֆիզիկական պատրաստականության ստուգման արդյունքները։

Հարցազրույցի արդյունքները 09․11․20թ

Հարցազրույցի արդյունքները 19․11․20թ 

Հայոց լեզու /թելադրություն/ 20․11․20թ․

«Հայոց պատմություն» 23.11.20թ

Ընդունվածների ցուցակ։