Վերադառնալ
13.09.2021

Հայտարարություն

Հայտարարություն

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ ոստիկանության պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ուսուցման համար միասնական ընդունելություն-մրցույթի դիմորդների

 

     ՀՀ ոստիկանության պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ուսուցման համար միասնական ընդունելություն-մրցույթի՝ Երևան քաղաքի համար նախապես հայտարարված տեղերի թիվը (55 տեղը, որից 39-ը արական սեռի, իսկ 16 տեղը՝ իգական սեռի դիմորդների (ծառայողների) համար) ավելացվել է 20-ով, և ներկայումս Երևան քաղաքի համար սահմանված է 75 տեղ, որից 53 տեղը արական սեռի, իսկ 22 տեղը՝ իգական սեռի դիմորդների (ծառայողների) համար: