Վերադառնալ
07.06.2021

Գիտական խորհրդի հերթական նիստը

Գիտական խորհրդի հերթական նիստը

    Սույն թվականի հունիսի 4-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի գիտական խորհրդի 2021 թվականի 8-րդ նիստը: Օրակարգի հարցերի քննարկման արդյունքում գիտական խորհուրդը որոշեց լրացումներ և փոփոխություն կատարել  «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ում, հաստատեց ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր ՊՈԱԿ-ի «Իրավագիտություն» մասնագիտության մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիրը, և քննարկվեց ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսխորհրդի 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը։