Վերադառնալ
08.04.2021

Գիտական խմբակի հերթական նիստը

Գիտական խմբակի հերթական նիստը

    2021 թվականի ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ոստիկանության կրթա­համա­լիրի ակադեմիայի պետության և իրավունքի տեսու­թյան և սահ­մանադրական իրավունքի ու վարչական իրավունքի և ոս­տի­կա­նու­թյան վարչական գոր­ծունեության ամբիոններին կից գործող պետաիրավական ա­ռար­կա­ների գիտական խմբակի 2020-2021 ուստարվա երկրորդ նիստը:

Նիստին ներկա էին կրթահամալիրի ակադեմիայի պետության և իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի պետի պարտականությունները կատարող, ոստիկանության փոխգնդապետ Ա. Սաֆարյանը, նույն ամբիոնի ավագ դասախոս, ոստիկանության փոխգնդապետ Մ. Մանուկյանը, վարչական իրավունքի և ոս­տի­կա­նու­թյան վարչական գոր­ծունեության ամբիոնի պետ, ոստիկանության մայոր Գ. Խուդոյանը, նույն ամբիոնի դասախոս, ոստիկանության մայոր Ա. Մարգարյանը, կրթահամալիրի գիտական աշխատանքների բաժնի գիտաշ­խատող, ոս­տի­կա­նության մայոր Վ. Ստեփանյանը:

Գիտական խմբակի նիստի թեման էր՝ «Պարեկային ոստիկանության ներդրման իրավական առանձնահատկությունները ՀՀ ոստիկանության բարեփոխումների համատեքստում»:

Նշված թե­մայով գիտական զեկույցով հանդես եկավ վարչական իրավունքի և ոս­տի­կա­նու­թյան վարչական գոր­ծունեության ամբիոնի դոցենտ, ոստիկանության գնդապետ Վ. Ավագիմյանը: Նա ներկայացրեց պարեկային ոստիկանության կառուցվածքը, գործունեության իրականացման արդյունավետությունը և իրավական կարգավորմանը վերաբերող հիմնադրույթները ոստիկանության բարեփոխումների համատեքստում: Հաջորդիվ, բանախոսը անդրադարձավ պարեկների կրթական գործընթացի կազմակերպմանը՝ կարևորելով միջազգային առաջավոր փորձը, դասընթացավարների ընտրության գործընթացը  և ուսումնառության կազմակերպման առանձնահատկությունները:

Գիտական նյութի ներկայացումից հետո նիստի մասնակիցների կողմից զե­կու­ցողին ուղղվեցին հարցեր, որոնց տրվեցին սպառիչ պատասխաններ: