Վերադառնալ
20.10.2023

Գործնական դաս` Փորձաքրեագիտական վարչությունում

Գործնական դաս` Փորձաքրեագիտական վարչությունում

   Հոկտեմբերի 13-ին ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի առկա վճարովի ուսուցման 4-րդ կուրսի սովորողների հետ «Կրիմինալիստիկա» առարկայի գործնական պարապ­մունքն անց­կաց­վե­ց ՀՀ ՆԳՆ փորձաքրեագիտական վարչութ­յու­նում: Այն ղեկավարում էր ՀՀ ՆԳՆ կրթա­համալիրի ակա­դե­մի­այի ՕՀԳ և քրեագիտութ­յան ամ­բիո­նի ավագ դասախոս, ոս­տի­­կանության փոխգնդապետ Հ.Կուծանյանը։

   Գործնական պարապմունքի ընթացքում սովորողները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու մատնադրոշմային հաշվառման քարտադարանում տեղեկությունների գրանց­ման մեխա­նիզ­մին, անմիջականորեն հետևելու իրականացվող մատնադրոշմային փորձաքննության ընթացքին, հետևեցին կեղծ դրամանիշների հետազոտման գործընթացին, ուսումնասիրեցին առկա սառը զենքերի նմուշները, ներկա գտնվեցին քիմիական և համալիր փորձաքննությունների իրականացմանը:

   Այցի ընթացքում սովորողները հնարա­վորութ­յուն ստացան ամրապնդել իրենց՝ «Կրիմինալիստիկա» դասընթացի շրջանակներում ձեռք բերած գիտելիքները: