Վերադառնալ
08.11.2023

Լույս է տեսել մասնագիտական անգլերենի նոր ուսումնագործնական ձեռնարկ

Լույս  է տեսել մասնագիտական անգլերենի   նոր ուսումնագործնական ձեռնարկ

   Մասնագիտական բառապաշար, տեքստեր, լսողական, գրավոր վարժություններ, բանավոր խոսքի  կիրառման հմտություններ` օտար լեզվով։

   ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիրի սովորողներն այսուհետ հնարավորություն կունենան ևս մեկ անգամ բարելավելու իրենց մասնագիտական անգլերենը։  Կրթահամալիրի քոլեջի լեզուների ամբիոնի դասախոս, ոստիկանության մայոր, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Մարիամ Առաքելյանի հեղինակությամբ տպագրվել է «English for Law Enforcement»  վերտառությամբ ուսումնագործնական ձեռնարկը։

   Աշխատությունը միտված է զարգացնելու իրավապահ համակարգի ու, մասնավորապես, ոստիկանության ապագա ծառայողների հաղորդակցման հմտություններն անգլերենով։ 

   Ուսումնագործնական ձեռնարկը գրախոսվել է ԵՊՀ֊-ում և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության կրթահամալիրի մեթոդական խորհրդի կողմից երաշխավորվել տպագրության։ 

   Ըստ հեղինակի՝ ձեռնարկի հիմքում ընկած է մատչելիության սկզբունքը, որը կապահովի մասնագիտական ուղղվածության անգլերենի դասընթացի արդյունավետությունը մի շարք  մեթոդական լուծումներով։

   Շնորհավորում ենք երիտասարդ գիտնականին՝ մաղթելով նորանոր գիտամանկավարժական մտահղացումներ։