Մեր հեղինակած գրքերը և գիտական հոդվածները

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2017-2018 ուստարվա ընթացքում կատարված  գիտահետազոտական աշխատանքների քանակի մասին հաշվետվություն

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2018-2019 ուստարվա ընթացքում կատարված  գիտահետազոտական աշխատանքների քանակի մասին հաշվետվություն

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2019-2020 ուստարվա ընթացքում կատարված  գիտահետազոտական աշխատանքների քանակի մասին հաշվետվություն 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2020-2021 ուստարվա ընթացքում կատարված  գիտահետազոտական աշխատանքների քանակի մասին հաշվետվություն