Կրթահամալիրի սպորտային կյանքը

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրը շատ է կարևորում առողջ ապրելակերպը: Չափազանց կարևոր է կրթահամալիրում սովորողների և´ առողջական վիճակը, և´ կեցվածքը: Այդ իսկ պատճառով ամենօրյա պարապմունքների շնորհիվ նրանք ձեռք են բերում գերազանց ֆիզիկական վիճակ և մարզական պատշաճ հմտություններ, որոնք օգտագործվում են հետագա ծառայության ընթացքում:

 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր