Վերադառնալ
15.04.2024

Գործնական պարապմունք ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության փորձաքրեագիտական վարչությունում

Գործնական պարապմունք ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության փորձաքրեագիտական վարչությունում

   Սույն թվականի ապրիլի 12-ին ՀՀ ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի առկա վճարովի ուսուցման 3-րդ կուրսի սովորողների հետ «Կրիմինալիստիկա» առարկայից գործնական պարապ­մունքն անց­կաց­վե­ց ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության փորձաքրեագիտական վարչութ­յու­նում՝ Կրթա­համալիրի ակա­դե­մի­այի ՕՀԳ և քրեագիտութ­յան ամ­բիո­նի ավագ դասախոս, ոս­տի­­կանության փոխգնդապետ Հ.Կուծանյանի ղեկա­վարությամբ։

   Գործնական պարապմունքի ընթացքում սովորողները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու մատնադրոշմային հաշվառման քարտադարանում տեղեկությունների գրանց­ման մեխա­նիզ­մին, անմիջականորեն հետևելու իրականացվող մատնադրոշմային փորձաքննության ընթացքին։ Նրանք նաև հետևեցին կեղծ դրամանիշների հետազոտման գործընթացին, ուսումնասիրեցին առկա սառը զենքերի նմուշները, ներկա գտնվեցին քիմիական և համալիր փորձաքննությունների իրականացմանը:

   Այցի ընթացքում սովորողները «Կրիմինալիստիկա»  դասընթացի ուսումնասիրման շրջանակներում ձեռք բերված գիտելիքներն ամրապնդելու  մեծ հնարա­վորութ­յուն ստացան: