Վերադառնալ
01.06.2021

Լույս է տեսել նոր ուսումնագործնական ձեռնարկ

Լույս է տեսել նոր ուսումնագործնական ձեռնարկ

        Վերջերս ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի մեթոդական խորհրդի երաշխավորությամբ հրատարակվել է Ակադեմիայի քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի պետ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գ. Իսրայելյանի և Ա. Հարությունյանի համահեղինակությամբ «Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան իրավունք» վերտառությամբ ուսումնագործնական ձեռնարկը:

Ձեռնարկը բո­վան­դա­կում է Հայաստանի Հանրապետության ընտա­նեկան ի­րա­վուն­քի ինստիտուտների վե­րա­բեր­յալ խնդիրներ, նաև թես­տեր: Այն ներառում է նաև խնդիրների և թես­տերի ճիշտ պատասխանները:

Ձեռնարկը կա­րող են օգ­տա­գործ­ել համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ու­սա­նող­նե­րը և դա­սա­խոս­նե­րը: