Վերադառնալ
25.07.2020

Հայտարարություն

Հայտարարություն

Նոր ձևավորվող պարեկային ծառայությունում աշխատանքի անցնելու համար դիմող՝ ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող քաղաքացիները, ռազմաբժշկական փորձաքննություն անցնելու համար, կարող են նաև նախապես Ոստիկանության բժշկական հանձնաժողով ներկայացնել իրենց վերաբերող հետևյալ փաստաթղթերը՝

1․ զինվորական գրքույկ (պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքից օգտվողների համար՝ կցագրման վկայական),

2․ ամբուլատոր քարտից քաղվածք՝ վերջին 5 տարվա ընթացքում նրա հիվանդությունների վերաբերյալ (ըստ բնակության վայրի),

3․ տեղեկանքներ՝ նարկոլոգիական, հոգենյարդաբանական, հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերներից։

Անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի կողմից կարող են պահանջվել լրացուցիչ տեղեկություններ։