Քոլեջի ընդունելության ժամանակացույց

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի
2019-2020 ուսումնական տարվա
ընդունելության գործընթացի