Դիմորդ 2020

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում գործում է հինգ գիտական խմբակ՝ «Հանցագործության և պատժի հիմնահարցերի հետազոտության գիտական խմբակ», «Հանցագործությունների բացահայտման և քննության հիմնահարցերի հետազոտության գիտական խմբակ», «Պետաիրավական առարկաների գիտական խմբակ», «Մասնավոր և քաղաքացիական դատավարության իրավունքի գիտական խմբակ» «Հասարակագիտական առարկաների գիտական խմբակ», որոնք հաստատված պլանի համաձայն ուսումնական տարվա ընթացքում կազմակերպում են թեմատիկ կլոր սեղան քննարկումներ: Խմբակներում ընդգրկված են ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ինչպես ակադեմիայի անվճար և վճարովի ուսուցման, այնպես էլ քոլեջի բարձր առաջադիմությամբ աչքի ընկնող սովորողները։

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի գիտական խմբակների 2019-2020 ուսումնական տարվա նիստերի անցկացման ժամանակացույց