Դիմորդ 2019

31.05 ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԵՎ ՔՈԼԵՋԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 1. ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիան /այսուհետ՝ Ակադեմիա/ իրականացնում է բակալավրի կրթական ծրագրով «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ «Իրավագիտության բակալավր»...
22.05 ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ` 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավա գ իտության ֆակուլտետի՝ 2019/2020 ուսումնական տարվա ընդունելության համար սահմանվել է «...
16.05 Հայտարարություն ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի իրավաբանական կլինիկայում անվճար իրականացվում է իրավաբանական խորհրդատվություն՝ քրեաիրավական և քաղաքացիաիրավական հարցերով: Իրավաբանական խորհրդատվությունը փաստաբանի...
01.04 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ EXPO 2019 Սույն թվականի ապրիլի 17-ից 19-ը ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրը մասնակցելու է «Yerevan EXPO» ցուցահանդեսային համալիրում կայանալիք «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ EXPO 2019» միջազգային...