Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

23.05 ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԵՎ ՔՈԼԵՋԻ 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 1. ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիան /այսուհետ՝ ակադեմիա/ իրականացնում է բակալավրի կրթական ծրագրով «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ «Իրավագիտության բակալավր»...
24.08 ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է «ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2016/2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի՝  « Իրավագիտություն » մասնագիտությամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռակա վճարովի ուսուցման (առանց պարտադիր զինվորական ծառայության...
24.05 ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոն 2016 թվականի հունիսի 6-ից 11-ը ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում կանցկացվեն ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնի  ընդունելության ստուգումները: Դիմորդները ընդունելության...
10.05 Միջազգային գիտագործնական համաժողով և սպարտակիադա ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում Սույն թվականի հունիսի 1-3 ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում անցկացվելու է «Ոստիկանության կրթական հաստատություններում աշխատակիցների մասնագիտական պատրաստման հիմնական ուղղությունները»...
20.04 Կրթություն և կարիերա EXPO 2016 Սույն թվականի ապրիլի 20-22-ը ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրը մասնակցելու է  «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ EXPO 2016» 16-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին, որը տեղի կունենա...