Դիմորդ 2018


31.01.2018 00:01

«ԱՐԴԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

«ԱՐԴԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻ ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրը հայտարարում է «Արդի ժամանակաշրջանում օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները» թեմայով ուսանողների գիտական զեկույցների միջբուհական մրցույթ, որն անցկացվելու է սույն թվականի մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 13-ը: Մրցույթի անցկացման մանրամասները ներկայացված են կանոնակարգում