Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի հեռակա ուսուցման ֆակուլտետը ստեղծվել է 1990թ.-ին: Այն ուսուցանում է ակադեմիա ընդունված ոստիկանության համակարգի ծառայողներին իրավագիտություն մասնագիտացմամբ և ավարտելուց շնորհում իրավագիտության բակալավրի աստիճան: