Դիմորդ 2019

 

Ամբիոնի մասին

Ամբիոնի կանոնադրությունը

2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը

2017-2018 ուսումնական տարվա հաշվետվությունը


Առարկայական նկարագրերը

Բակալավրիատ 

 
Մագիստրատուրա 


Քոլեջ