Դիմորդ 2017
Օրենքներ և այլ իրավական ակտեր

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում մշտապես գործում է բուժկետ, որտեղ աշխատում են բարձր  որակավորում ունեցող բուժծառայողներ՝ պատրաստակամ ցանկացած պահի հասնել օգնության: