Դիմորդ 2019

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության գործընթացի