Դիմորդ 2020

19.12 ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի կրթության բարձր որակը հավաստվեց պետական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրմամբ Պետական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացը նախատեսված է «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքով և կառավարության համապատասխան որոշումներով, որոնց հիման...
17.12 Դպրոցում ոստիկաններն էին ՀՀ  ոստիկանության  կրթահամալիրի  վարկանիշի  բարձրացման  2019թ.  2-րդ  կիսամյակի  միջոցառումների   պլանի  համաձայն` դեկտեմբերի ...
17.12 ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պատվիրակությունը Ուզբեկստանի Հանրապետության ՆԳՆ ակադեմիայում 2019թ․ դեկտեմբերի 9-ից 14-ը Ուզբեկստանի Հանրապետության ՆԳՆ ակադեմիա էին այցելել ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Մուշեղ Բաբայանը և կրթահամալիրի քոլեջի պետ,...
17.12 Կրթահամալիրի սովորողները պրակտիկա անցան ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում 2019 թվականի հոկտեմբերի 4-ից 6-ը ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի սովորողները մասնակցել էին Միջազգային համագործակցության գերմանական հիմնադրամի (IRZ) և ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի կողմից...
17.12 Գիտական խմբակ «Հարկադիր կատարման վարույթի առանձնահատկությունները» թեմայով 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ  ՀՀ ոստիկանության կրթա­համա­լիրի ա­կադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության ամբիոնին կից...