Դիմորդ 2020


29.10.2019 00:10

Հետադարձ կապի ապահովման ֆոկուս խմբային քննարկում

Հետադարձ կապի ապահովման ֆոկուս խմբային քննարկում

Կրթության որակի ապահովման բաժանմունքի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր հետադարձ կապի ապահովման ուղիների բացահայտման նպատակով ֆոկուս խմբային քննարկումների շարք: Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ին: Քննարկումն իրականացվեց ակադեմիայի բակալավրի և քոլեջի սովորողների ներկայացուցիչների հետ։ Այն ուղղված էր ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում հետադարձ կապի արդյունավետության բարձրացմանը:

Ուսանողների կարծիքով հետադարձ կապի մեխանիզմները պետք է լինեն բազմաբնույթ և ապահովեն շահակիցների ակտիվ մասնակցությունը։

«Արդյունավետ հետադարձ կապ ապահովելու համար կրթահամալիրը պետք է համակարգված գործընթացների միջոցով ուսումնասիրի, վերլուծի ստացված արձագանքները և ձեռնամուխ լինի ի հայտ եկած խնդիրների լուծմանը, և նման նախաձեռնություններն ունեն կարևոր նշանակություն»,- նշեց Կրթության որակի ապահովման բաժանմունքի պետ, ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Տիգրան Խաչատրյանը:

Ինչպես բաժանմունքի պետը, առաջատար մասնագետները ևս հարցազրույցի այս ձևը իրավացիորեն գնահատեցին որպես իրական և արդյունավետ տեղեկատվության աղբյուր։

Հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա բաժանմունքն առաջիկայում Կրթահամալիրի պետին կներկայացնի համապատասխան առաջարկություններ հետադարձ կապի (feedback) մեխանիզմների ներդրման և զարգացման համար: