Դիմորդ 2020


30.01.2020 00:01

Գիտական խորհրդի նիստ

Գիտական խորհրդի նիստ

2020 թվականի հունվարի 29-ին տեղի ունեցավ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի գիտական խորհրդի 2020 թվականի 1-ին նիստը:

Օրակարգի հարցերի քննարկման արդյունքում գիտական խորհուրդը որոշեց միջնորդել ՀՀ ոստիկանության պետին ակադեմիայի հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի նախկին 2, իրավագիտության ֆակուլտետի անվճար ուսուցման 1 և քոլեջի ոստիկանական միջին մասնագիտական կրթության ֆակուլտետի նախկին 1 սովորողի, իսկ ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պետին՝ ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի վճարովի ուսուցման 5 նախկին սովորողների վերականգնելու համար: