Դիմորդ 2019


06.08.2019 00:08

«Հայոց լեզու» առարկայի թելադրության արդյունքները

«Հայոց լեզու» առարկայի թելադրության արդյունքները

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի վճարովի ուսուցման դիմորդներն օգոստոսի 6-ին հանձնեցին թելադրություն «Հայոց լեզու» առարկայից։

Քննության արդյունքները.