Դիմորդ 2019


01.08.2019 00:08

Ավարտվեց քոլեջի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը

Ավարտվեց քոլեջի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը

2019 թվականի հուլիսի 23-ից 31-ը ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում անցկացվեց քոլեջի երկրորդ կուրսի սովորողների պետական ամփոփիչ ատեստավորումը։ Շրջանավարտները քննություններ հանձնեցին «ՀՀ քրեական իրավունք», «Վարչական իրավունք և ոստիկանության վարչական գործունեություն» առարկաներից։ Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 40 շրջանավարտ, որոնցից 38-ն արժանացավ դրական գնահատականի։