Դիմորդ 2020


Հատուկ գրադարանում  պահվումեն նեղ մասնագիտական  և գաղտնիության  աստիճան ունեցող գրքեր  և  տետրեր, որոնցից օգտվելու համար սահմանված է հատուկ ընթացակարգ:Հատուկ գրադարանն ունի իր ընթերցասրահները, որոնցում ևս  սահմանված է  գաղտնիության ռեժիմ: